D. 16/3 2019

Referat af HSDKs ekstraordinære generalforsamling, lørdag d. 16/3 2019 kl 10.00 

på Korsør Bibliotek, Bernstensgade 3, 4220 Korsør

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Ændringer i vedtægter

Referat: 

Lene Rask byder velkommen og bestyrelsen peger på Helene Kragh som dirigent og Inge Lindholm-Clausen til referent. 

Ad. 1: Valg af dirigent

Helene Kragh valgt til dirigent, uden modkandidater og modtager valg, som konstaterer at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt. 

Dernæst tælles stemmeberettiget op: 26 stk., hvoraf 18 er fremmødt, plus 8 fuldmagter. 

Arno Gormsen er HSDK´s konsulent i DRF. Han kan bruges og inviteret for at vi på dagen kan få svar på tiltale på evt. tvivlsspørgsmål angående det juridiske. 

Vagt to stemmetællere: Maria Jacobsen og Arno Gormsen 

Ad. 2: valg af referent 

Inge Lindholm-Clausen valgt til referent, uden modkandidater og modtager valg. 

Ad.3. Alle forslag er fremstillet af bestyrelsen.

Forslag 1: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 2: Medlem ønskede skriftlig afstemning. Forslaget blev forkastet, da det ikke opnåede 2/3 af stemmerne for. Fordelingen var 4 imod, 5 blanke, og 17 for. 

Forslag 3: Bortfaldt, da forslaget er inkluderet og omhandler § 6 som er beskrevet i forslag nr. 6. 

Forslag 4: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 5: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 6: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 7: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 8: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 9: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 10: Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 11: Vedtaget ved håndsoprækning 

Sportsvedtægter: 

Forsalg 12: Sportsregistre: Der er en god debat, da flere medlemmer mener at det ville være en skam, nedlægge det, men i stedet at der bliver en bedre tilgængelighed til registret fra regionerne. I dag kan regionerne ikke slå en hest op, det har kun været Lone Bosack der har haft adgangen. 

Dertil drøftes det, at det ville være en skam at det bliver de enkelte regioner der skal bedømme om den enkelte Haflinger er startberettiget (de Haflinger lignende heste med grønne pas) Det vil ikke skabe ensartethed i bedømmelserne hvis det bliver lagt ud til den enkelte region. 

Derefter vælger bestyrelsen at trække forslaget tilbage. 

Forslag 13: Medlemskab for at starte stævner. Finn ønsker, at der skal kikkes på ordlyden igen, da han frygter at heste med fremmedblod i fremtiden bliver udelukket fra at deltage til fx EM. Josefine informere om, at vi i dag ikke har noget at skulle have sagt til, hvem der bliver udtaget, da det alene er HADK der er medlem af HWZSV, og derfor dem der træffer afgørelsen og udtagelsen. Indtil nu har HADK godkendt de HSDK-heste med fremmeblod op til 1.56 %. HSDK forventer et fortsat godt samarbejde med HADK omkring EM. 

Marianne informere om, at der til EM havde været bøvl, da der blev tvivl omkring, om man skulle være medlem af HSDK for at deltage til EM, men dette er ikke korrekt, da igen, det er HADK der udtager. 

Der ønskes at stemme skriftligt. Forslaget blev forkastet, der var 14 for, 5 imod og 7 blanke

Forslag 14: Dommere: 

Igen ønskes EM kvalifikationen slettes fra DM, da det ikke praktiseres, og ej heller er muligt, igen da det er HADK der udtager til EM. 

Vedtaget ved håndsoprækning 

Forslag 15: Økonomi. 

Hvis der afleveres penge retur til HSDK, så ønskes, det at pengene øremærkes til mulig genopstart. 

18 måneder er for lille en margen, måske længere tid, og samtidig inaktiv. 

Der skal tages forbehold for udefrakommende forhold som fx herbes virus. 

Regioner skal også selv kikke på, hvor aktive er vi, er vi reelt bare presset eller er vi inaktive. 

Der ligges vægt på, at går en region i opløsning, så skal det være skrevet ind i deres vedtægter, at overskud af økonomi og evt. rosetter tilfalder HSDK 

Man opfordrer HSDK til at prioritere samarbejdet med regionerne, så dette bliver tydeligere og mere overskueligt. 

Det foreslås også at der skal beskrives retningslinjer for at regioner skal aflevere beretning/økonomi til HSDK, så der bliver mere gennemsigtighed omkring hvor mange midler der ligger i HSDK og deres regioner. 

Bestyrelsen vælger efter denne konstruktive debat at trække forslaget.