Referat for HSDKs ekstraordinære generalforsamling søndag d. 08-05-2016.

Bågøvej 21, 5450 Otterup

 

14 fremmødte.

  1. Valg af dirigent: Svend Christensen
  2. Valg af referent: Trine Hovmand

Godkendelse af HSDKs regnskab 2015

  1. Regnskab gennemgået af Lone Thomsen
  2. Regnskab enstemmigt vedtaget med 14 stemmer.

 

 

Formand                                         Næstformand                                                   Kasser

________________                       _________________                                     _________________

 

Dirigent                                           Referant

________________                       _________________