HSDKs ekstraordinær generalforsamling søndag d.7. februar 2016

 

35 fremmødte og 7 fuldmagter

 

  1. Valg af dirigent: Lene Ankersborg
  2. Valg af referent: Ann Nyemann Nielsen
  3. Bestyrelsens indlæg:

 

HSDK Bestyrelsen November 2015.

Efter længere betænkningstid er bestyrelsen blevet enige om, at de ikke fremover kan samarbejde med Kedde Møller om bestyrelsesopgaverne.

Derfor stiller bestyrelsen Kedde Møller en mistillid og henstiller til den ekstraordinære GF, at Kedde udtræder af bestyrelsen.

Baggrunden er en række tilfælde, som kulminerer under årets DM.

Efter prop til DM er udskrevet, kommer der jo altid en del spørgsmål. Det er vigtigt, at der bliver svaret korrekt i forhold til reglementet på sådanne, da der kan være forviring nok i forvejen. Bl.a. Aldersgrænse for U12 havde Kedde blandet sig i – og vildledt og svaret forkert – PÅ TRODS AF at resten af bestyrelsen sagde, at han skulle lade være.. Det er Lone og Pernille, som er vores DRF-eksperter – og som svarer på disse noget kringlede reglements-fortolkninger. Dette var egentlig ikke noget specielt, da U12 selvfølgelig følger samme skæringsdatoer som f.eks. ponyryttere og juniorer.

Næste gang at der blev handlet stik imod bestyrelsens beslutning var, da der skulle lægges hjælperlister op: vi havde aftalt, at alle grupperne skulle melde ud, hvor mange de havde brug for – og selvfølgelig hvornår – altså en vagtplan, hvor man kunne skrive sig ind. Det har vi før haft brugt med stor succes. Men Kedde fik lagt nogle doodleskemaer ud længe inden, der var overblik på, hvor mange hjælpere og hvornår…. Så hjælperne kunne ikke skrive hvornår d gerne ville hjælpe – ikke særligt smart og igen ikke det vi havde aftelt og gjort over hals og hoved.

Biletter til festen ville flere af os bare køre som vi før havde gjort – over live og på alm indbetaling. Men Kedde mente, at vi skulle bruge social.event, som er et firma, der har specialiseret sig i at styre tilmeldinger. Flere menete, at det var lidt overdrevet – for så stor en fest er vores jo heller ikke – og et andet pkt var, at vores penge først ville blive udbetalt efter arrangementet… og hvor meget ville det koste os ? Altså et par uafklarede punkter, som var ret væsentlige. Et par dage efter er vores fest så allerede oprettet og slået offentligt op…..

Ved årets Haflinger 2015 er blevet indkøbt for ca. 30.000 kr. løbende over stævnedagene til Cafeteriet og Bar. Forinden stævnet var det vedtaget, at der skulle laves aftale med et lokalt supermarked, så overskydende varer kunne leveres tilbage, samt at vi kunne afregne samlet. Denne opgave havde Kedde – og der var ingen udmelding om, at dette ikke forløb som aftalt – FØR torsdag aften/fredag morgen, hvor vi undrede os over, at der ingen varer var i cafeteriet.

Det var også aftalt, at der skulle registreres, hvordan omsætningen fordelte sig, så denne viden kunne bruges til efterfølgende større arrangementer i foreningen. Vi havde jo et par år tidligere en uheldig oplevelse med netop cafeteria og bespisning af hjælpere, så derfor havde vi besluttet, at i år skulle vi have en komplet registrering af omsætning – hvad gik til hjælpere, hvor megen morgenmad, frokost osv blev der egentlig solgt. Kedde havde et program til en i-pad, så det ville ikke være noget problem at registrere dette. Desværre kom i-padden aldrig i brug og der er ikke foretaget en brugbar registrering af omsætningen i cafeteria. Dette blev der ikke bedt om hjælp til eller informeret om, at det alligevel ikke blev udført som aftalt. Her kunne andre i udvalget have hjulpet med dette program og i-pad. Så vi har stadig ingen overlik over de faktiske fordelinger af omsætningen. Dette havde været et vigtigt punkt i vores forberedelser.

Kassebeholdningen ved stævnets afslutning var i alt for Cafeteria og bar 9065 kr kontant og ca 6 tkr mobile Pay. Da der ikke er et stort varelager og ingen plausibel forklaring på dette misforhold mellem indkøb på ca 28 tkr og udbytte…..

I kassebeholdningen var endvidere for salg af nogle logoer og billetter til festen.

Festen var på 200 bestilte kuverter. Der var dækket op til ca 220. Betalt over social-event 178 kuverter – altså må de resterende have betalt kontant /mobile pay i cafeteria / bar. Disse skal så trækkes ud af kassebeholdningen.

Logoer og folietryk-apparat…. Var jo allerede på vej. Bestilte helt forkerte logoer, som ikke var aftalt.

Havde indgået aftale med ATVer ved DM uden bestyrelsens vidende—- pris 3000 dkk – Kedde mente det var 500! Da faktura kommer, mener Kedde, at vi bare skal betale de 3000 ekstra, da det jo er prisen !! Man må da tage ansvar og prøve at få reduceret, når man er sikker på, at man aftalte 500 dkk.

Kedde var stævneleder – nej det er bestyrelsen

Evalueringsskemaer på Face: Bestyrelsen var enige om, at vi lige alle skulle komme med vores ønsker til spørgsmål INDEN det blev lagt online. Kedde vælger så at lægge det op – selvom jeg beder ham 2 gange om at tage det af igen, da det er stik imod hvad vi netop havde besluttet på best.møde. Jeg bliver nødt til at blokere ham fra HSDK-gruppen, for at få den evaluering væk. Efterfølgende vælger han så at lægge det op på sin egen private profil: dette hører ingen steder hjemme: når man sidder i en bestyrelse, så anses ens handlinger for at repræsentere bestyrelsen – og det var jo ikke tilfældet her.

Offentliggørelse af denne sag : sådanne uenigheder bør holdes indenfor bestyrelsen – ikke smides rundt på facebook. Dette valgte Kedde også at gøre – og igen må jeg bede ham slette sine indlæg, da bestyrelsen netop har besluttet, at det ikke skal ud til offentloig debat. Måske egentlig mest for Kedde egen skyld. Og igen starter han en debat på sin egen profil – hvor bl.a. jeg bliver svinet!

Tavshedspligt er brudt flere gange – hvad der debateres på bestyrelsesmøder, skal forblive der.

(Kedde har lovet at tage fat i DRF vedr. westernklasser ??)

Stævnet i syd…. Er en historie for sig – og jeg tror at Syd-gruppen har taget affære der.

Frituregryder, gryde, viskestykker er bare indkøbt uden aftale med bestyrelsen – indkøb over 500 dkk har vi en aftale om, at det skal informeres.

Alle disse punkter og en hel del mere gør, at den siddende bestyrelse har mistillid til Kedde – og ikke ser det muligt at forsætte vores samarbejde. Vi HAR haft indkaldt til møde med DRFs Distrikts repræsentant for at prøve at finde en mægling og få klargjort, hvad bestyrelsesarbejde indebærer. Vi måtte konstatere, at der blev talt for døve ører – og at vi overhovedet ikke kan finde fælles fodslaw – og det er u engang temmelig vigtigt i en bestyrelse.

Den siddende bestyrelse indstiller til Ex.GF at der stemmes for, at Kedde udtræder af bestyrelsen. Vi vil og kan ikke forsætte sammen med ham.

Bestyrelsen skal altid arbejde for foreningens bedste og fremme foreningens mål. Vi føler ikke, at dette vil være muligt ellers.

 

3b:

Kedde forsvare div. Punkter, disse debatteres i mellem Kedde, bestyrelsens medlemmer og de fremmødte.

 

Afstemning:

For mistillid mod Kedde:             32 stemmer

Imod mistillid mod Kedde:             3 stemmer

Blankt                                           7 stemmer

 

Den ekstra ordinærgeneralforsamling vedtager et mistillid til Kedde Møller.