Ordinær generalforsamling i HSDK

Afholdtes i år d. 22. marts 2015

28 fremmødte og 28 fuldmagter.

1. Valg af dirigent:
Marianne Hejlsberg

2. Valg af referent: 
Ann Nyemann Nielsen

3. Formandens beretning:
HSDK Formandens beretning GF 22.3.2015 Sussie Carlsen

4. Regnskabet godkendt. 
Det forslås at man fremadrettet sætter forrige års, indeværende år og budget for kommende år til sammenligning.

5. Ændrings forslag 5A: 
Regnskabsåret følger kalenderåret, enstemmigt vedtaget.

Ændrings forslag 5B: 
Kontingentet følger kalenderåret, enstemmigt vedtaget og GF besluttede at der skal betales fuldt kontingent 01-04-2015 til 31-12-2015.

Ændrings forslag 5C: 
§ 11 Bestyrelsen, 31 for og 21 imod ikke vedtaget opfylder ikke vedtægt § 8. 1 revisor og 1 revisor suppleant for 1 år ad gangen vedtaget.

Ændrings forslag 5D1: 
§ 6 GF afholdes centralt i landet, dog hvert 5. år på Sjælland. Ikke vedtaget. 3 for og 2 blanke resten imod.

Ændrings forslag 5D2: 
§ 6 GF afholdes efter tur rundt i de 5 regioner 27 for, 24 imod og 3 blanke ikke vedtaget opfylder ikke vedtægt § 8.

Ændrings forslag 5E: 
§ 6 Suppleant indtræder såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder. Ikke vedtaget.

Ændrings forslag 5F: 
Sportsreglementet skal ligges under vedtægter, vedtaget med 53 stemmer for. Haflinger-stævner klassificeres som R-stævner enstemmigt vedtaget.

Ændrings forslag 5F1: 
DMs mesterskabsklasser 100% renavlet: 13 for, 43 imod – ikke vedtaget.

Ændrings forslag 5F2: 
DMs mesterskabsklasser skal opfylde HWZSV krav (max 1,56 % fremmedblod). Ordene ” være renavlet og” slettes i forslaget. 53 for og 3 imod vedtaget.

Ændrings forslag 5F 3: 
Startberettigelse ved internationale mesterskaber, hvor Danmark repræsenteres, skal rytter være dansk og have været medlem af HSDK i min. 3 mdr. 55 for og 1 blank vedtaget.

Ændrings forslag 5F 5: 
Stævnestarter, stævnets 2 højeste klasser i hver disciplin skal være åbne. 11 imod, 39 for og 3 blanke vedtaget.

Ændrings forslag 5G-1: 
Hesteregisteringen bør ligge tilgængeligt for stævnearrangører. 25 for, 26 imod og 1 blank Ikke vedtaget.

Ændrings forslag 5G-2: 
Medlemslisten bør ligge tilgængeligt for stævnearrangører. 25 for, 27 imod og 4 blanke ikke vedtaget.

Ændrings forslag 5G-3: 
Trukket

Ændrings forslag 5G-4: 
Trukket

Ændrings forslag 5G-5: 
Trukket

Ændrings forslag 5G-3: 
§ 7 afstemning via. Fuldmagter: 28 for, 24 imod og 3 blanke Ikke vedtaget opfylder ikke vedtægt § 8

6. Fastsættelse af kontingent: 
enstemmigt vedtaget

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Opstillede 

Pernille Krogsten 33 stemmer,
Ann Nyemann Nielsen 23 stemmer,
Ann-sofie 48 stemmer,
Charlotte Jørgensen 20 stemmer og
Kedde Møller 33 stemmer.

8. Valg af suppleanter: 
Opstillede Charlotte Jørgensen, Marianne Hejlsberg, Mathilde Larsen og Ann Nyemann Nielsen. Valgt blev Marianne med 38 stemmer og Ann med 31 stemmer.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Valgt til revisor blev Charlotte Skov Lund Jensen og revisorsuppleant blev Marlene Jørgensen.

10. EVT. 1: Efterspøgelse på info om EM.

2: Arbejde for ens regler i regionerne. Regionerne evt. har et lager af rosetter.

3: Arbejde på at få NM op at stå.

4: Lave 2 mesterskabsklasser til DM LA og MB.

5: Nye rytterpokaler for dressur og spring.

6: HSDK laver en stævne kalender og godkender stævne dato.

7: Point pokalens rangliste opdateres 1 gang om måneden

Årets rytterpokal blev for andet år i træk overrakt til Mathilde Dybdal Larsen som opnåede 595 point

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ann Nyemann Nielsen har afleveret protokollen til Lone.