Haflingersport Sikkerhedsregler

Da vi er en klub der dækker hele Danmark og ikke har et tilholdssted, opfordrer vi vores medlemmer til at følge de sikkerheds der måtte være på det gældende sted og efterfølge disse i forbindelse med andre Haflingersport arrangementer.

For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt at klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.

Implementeringen af en sikkerhedsvejledning kræver, at der jævnligt tales sikkerhed på de forskellige møder f.eks. bestyrelsesmøde, gruppe møder, tema aftener. Det er vigtigt at alle frivillige og eventuelle ansatte støtter op om sikkerheden og er med til at fremstå som de positive eksempler.

Sikkerhedsregler er tilgængelige for alle medlemmer på vores  hjemmeside.

Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves til div. HS arrangementer og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne.

Generelt krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved HS arrangementer.

– Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning – med undtagelse af ryttere med bagrytter

– Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

– Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

– Ingen fører en hest uden trense eller træktov

– Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

– Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet

– Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

– Ingen anvender sporer uhæmmet

Stald krav som vi opfordrer vores medlemmer at efterfølge:

– Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn

– Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden

– Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

– Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand

– For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil

– Heste må ikke være løse på staldgangen

– Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden

– Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke

Ridehus/bane krav:

– Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

– Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen

– Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning

– Følge de retningsregler for ridning i ridehuset på gældende (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, passage af hinanden osv.)

Terræn:

– Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm

– Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen

– Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter

– Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken

– Anbefal rytterne altid at medbringe en mobiltelefon

Når ulykken sker:

– Stands ulykken

– Giv livreddende førstehjælp

– Tilkald den nødvendige hjælp

– Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet

***** Husk altid synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre ved arrangementer*****