D. 16/3 2019

Referat af HSDKs ordinære generalforsamling, lørdag d. 16/3 2019 kl 12.00 på Korsør Bibliotek, Bernstensgade 3, 4220 Korsør

.Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Sussie giver et referat fra EM samt hæder af EM vindere
 11. Uddeling af HSDK Point Pokal
 12. Uddeling af Jubilæums Cup Præmie
 13. DM 2019
 14. Oprettelse af bredde udvalg samt DM Udvalg 
 15. Logoshop
 16. GDPR 
 17. Eventuelt

Lene byder velkommen og introducere igen at Arno Gormsen er inviteret med. Arno er konsulent fra DRF. 

Ad. 1: Valg af dirigent, bestyrelsen peger på Helene Kragh, der modtager valg uden modkandidater. 

Helene konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og ligeså at dagsorden er sendt ud. Dagsorden godkendes og tilføjes pkt. under evt. fra Maria Jacobsen, omkring synlighed af medlemmer i de enkelte regioner. 

Der vælges to stemmetællere, Arno Gormsen og Maria Jacobsen.

Ad. 2: Valg af referent, bestyrelsen peger på Inge Lindholm-Clausen, der modtager valg uden modkandidater

Ad. 3: Formandens beretning, vedlagt. Der er stor applaus for beretningen og den tages til efterretning. 

Ad. 4: Aflæggelse af det reviderede regnskab, vedlagt. 

Den tages til efterretning, og der er forståelse for det i år store post til DRF, som formodes at blive væsentlig mindre næste år pga. ny struktur for medlemskab til DRF. Medlemskabet til DRF er hovedårsagen til årets underskud. 

Ad. 5: Indkomne forslag – ingen 

Ad. 6: Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Marianne foreslår at man sætter kontingentet ned til fx 200, da man fremover netop har mindre udgift til DRF. 

Drøftelser på, at man ikke kender den reelle udgift, da det netop er ny stævnesystem med ny struktur. 

Lone har i år fået eftergivet det 10 kr. HSDK har betalt pr. start til DRF, der går til registreringen i systemet. Men vi ved reelt ikke om vi fortsat slipper for denne post, da vi fremover netop vil få vores Seges registrerede heste registreret i DRF GO system. 

Efter drøftelser vedtages det, at kontingentet fortsat bliver 220 kr. Altså uændret. 

Ad. 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er et ønske at dagsorden fremover er mere konkret mht. hvor mange der er på valg. 

Lene Rask Rasmussen og Finn Balle-Larsen er på valg, og de ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen peger på Marianne Hejlsberg – og Marianne modtager valg. Se vedlagt

Bestyrelsen peger på Dorte Ris – og Dorte modtager valg. Er dog ikke personligt mødt frem. Se vedlagt. 

Marianne og Dorte bliver valgt ind uden modkandidater. 

Pernille Krogsten blev valgt ind i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, men valgte i foråret 2018 at træde ud. Da vedtægterne på dette tidspunkt hed mellem 5 og 7 medlemmer i bestyrelsen, og der stadig var 5 bestyrelsesmedlemmer tilbage, er suppleanten ikke trådt ind i bestyrelsesarbejdet. 

Ad. 8: Valg af suppleant til bestyrelsen

Amanda Balle-Larsen modtager genvalg uden modkandidater. 

Ad. 9: Valg af revisor og revisor suppleant

Der burde have selvstændigt pkt. til revisor og revisor suppleant. 

Marlene Jørgensen modtager genvalg og bliver valgt uden modkandidater. 

Iben Heisel modtager genvalg og bliver valgt uden modkandidater. 

Ad. 10: Sussie giver et referat fra EM samt hæder af EM vindere- se vedlagt 

Sussie har pga. sygdom meldt afbud, men Josefine og Marianne informere og hædre vinderne. 

Marianne forklarede om de gode forhold, staldene som lå sammen med den danske camping lejer. Josefine supplerede med at fortælle om den unikke holdånd som gjorde sig bemærket blandt de andre nationer. 

Til stede var de tre piger som vandt klasser og medaljer til EM:

 • Christine Jeanne Egtved (Nanna af Kroggaard): Hun red spring klassen for voksne heste (0,95 cm) hvor hun vandt første afdeling med 0 fejl i den overlegne tid på 65,12 sekunder.
 • Sofie Marie Beck Kristensen (Sting Classwei af Åtte Bjerge): Hun red dressur klassen for voksne heste hvor hun på anden dagen red sin kür til 71,709%.
 • Charlotte Jørgensen (Tor): Hun red tre western discipliner: trail, pleasure og horsemanship. Hun fik em 6. plads i trail, en 2. plads i horsemanship, en 4. plads i pleasure, en 3. plads i trail, en horsemanship og en 3. plads i pleasure. Dette resulterede i en bronze medalje i pleasure og en bronze medalje horsemanship.

Alle tre modtog en blomst fra HSDK. 

Henrik Larsen informerede om at de blev udtaget til kontrol, og fik derved anmærkninger ved vaccinationer. 

Der er internationale regler om at vaccination hvert halve år, men der var givet dispensation, så vi kunne følge danske regler, men obs på, at den sidste vaccination maks må være 6 måneder gammel. 

Der opfordres til at den enkelte rytter skal sætte sig ind i gældende regler, men også at der meldes ud hvilke dispensationer der evt. er givet. 

Charlotte Jørgensen informere om, at de i western ofte er ”udsat” for internationale regler, men at de får dispensationen fra stævneledelsen på skrift. 

Ad. 11: Uddeling af HSDK Point Pokal

Iben Heisel aflevere vandrepokal og får lille pokal til evig eje. 

Vinder af HSDK point Pokal – HSDK Point Pokal er den pokal, der uddeles for flest optjente point i HSDK regi. Alle medlemmer, der starter et stævne, får point på ranglisten, og jo flere starter man har og jo flere placeringer man får, des flere point får man på rangslisten. Point Pokalen, der også er kendt som rytterpokalen, bliver uddelt ved hvert års Generalforsamling til årets æresrytter med flest point. Den er i år vundet af Sofia T. Wilhelmsen med hoppen Diwa, der har samlet 340 point ved vores stævner. Sofia og Diwa har haft en rigtig flot stævnesæson i 2018 og det er første gang at pokalen vindes af en spring ekvipage. De var, som vi andre fynboer, ikke i stand til at tage til årets første stævne på Sjælland pga herpes situationen, men var på pletten ved resten af stævnerne i 2018. Til Skt.hans-stævnet på Fyn fik Sofia og Diwa således to førstepladser, og Sofia red desuden to placeringer hjem på Nanuska Wican. Ved årets DM havde Sofia og Diwa igen flere meget fine ridt, og endte med at vinde Senior DM i spring. Til Fynsmesterskaberne i september slog de til igen og blev således Fynsmestre i spring. Ved samme stævne blev Diwa i øvrigt også Fynsmester i dressur med Christina Wilhelmsen, der er Sofias mor, som rytter. Ved årets sidste stævne i Syd i oktober var der ikke mulighed for at springe, men så sprang Sofia og Diwa i stedet ud som dressur ekvipager og fik et par rigtig fine ridt der også. Sofia T. Wilhelmsen er dermed årets mest vindende rytter i HSDK og vinder af Point Pokalen 2018. Vi ønsker Danmarks- og Fynsmesteren Sofia T. Wilhelmsen hjertelig tillykke.

Ad. 12: Uddeling af Jubilæums Cup Præmie

HaflingerSport kunne i 2018 fejre sit 10 års jubilæum, og derfor afholdt vi i løbet af året en Jubilæumscup. Det fungerer sådan, at når et medlem starter et HSDK stævne i 2018, får man en Jubilæumsmedalje og samtidig et lod i puljen om hovedgevinsten. Medaljen får man uanset om man starter en eller flere heste og uanset klasse og resultat, altså gjaldt det blot om at deltage til stævnerne for at være med i jubilæumscuppen. Jo flere stævner man deltog i, desto flere Jubilæumsmedaljer har man fået at skilte sig med, og samtidig får man jo altså flere lodder i puljen om hovedgevinsten. Alle HSDK stævner i 2018 udløste Jubilæums medaljer, og der er således blevet uddelt hele 146 Jubilæumsmedaljer i 2018 til rytterne i HSDK. Vinderen er blevet fundet ved lodtrækning og den heldige vinder blev Sjoukje Haveman, der med Formela har redet med ved tre af årets stævner. Sjoukje har med sin deltagelse ved stævnerne været med til at støtte vores fællesskab omkring HSDK og fejre HSDK’s jubilæum. Sjoukje kunne desværre ikke deltage ved årets Generalforsamlinger, men hun skal da have en klapsalve alligevel og et stort tillykke med på vejen. Josefine har lovet at overlevere Sjoukjes præmie til hende.

Helene modtog som ejer af Formela, da Sjoukje ikke kunne deltage i dag. 

Josefine kommer til Fredensberg I morgen og overrækker til Sjoukje 

Ad. 13: DM 2019

Afholdes uge 26 i Revsø. Josefine informerer, omkring processen om at finde sted, som evt. kunne være fast sted. 

Marlene spørger hvorvidt der er spurgt ind til Fredmarksgård, og opfordre bestyrelsen til at undersøge denne. 

Lene informerer om at mange af de steder der ved andre er foreslået ikke lever op til kravene med flere ude baner og både plads til spring og dressur. Sidste år fyldte vi på 4 matrikler for at være der. Mange andre klubber bliver for dyre, da vi har store krav, men få penge. Mange af de store steder, har ikke interesse i at have plads til os. 

Ad. 14: Oprettelse af bredde udvalg samt DM Udvalg 

DM: 

 • Dressurudvalg: Marianne Hejlsberg, Heidi Bloch, Iben Heisel og Lone Bosack 
 • Springudvalg: Eva Egtved, Dorte Ris, Malene Nielsen 
 • Festudvalg: Lene Ankersborg, Peter Ankersborg, Maria Jacobsen, Sofie Kristensen
 • Facilitesudvalg: Maria Jacobsen, Sofie Kristensen
 • Staldudvalg: Stephanie Bosack, Iben Heisel 
 • Camping: Tommy Sørensen, Heidi Block 
 • Sponsor og presseudvalg: Josefine Jakobsen, Marianne Hejlsberg 
 • Hjælperudvalg: Maria Jacobsen, Sofie Kristensen, Josefine Jakobsen 

Breddeudvalg: 

 • Inge Lindholm-Clausen og Helene Kragh samt Sarah Sander (Som er TREC instruktør) 

Foreningssamarbejdsudvalg: 

Der er talt med de to avlsforeninger, der stiller hver med en repræsentant, og det drøftes derfor at HSDK bør stille med en fra bestyrelsen, men det opfordres til at medlem også ville melde sig. 

Vil komme senere. 

Ad. 15: Logoshop

Der introduceres til ny logoshop http://www.shopfreka.dk/shop/241-haflingersport-danmark—hsdk/

Ved køb over 500 kr. er der fri fragt. 

Der er pt ikke mulighed for at få broderet med HSDKs logo på egne varer. Bestyrelsen vil drøfte muligheden for dette. Ved interesse for dette kan det drøftes med Broderi Malou som netop har logoet. Pt er det kun bestyrelsen der har ret til at bede Broderi Malou om at bruge logoet.  

Ad.16 GDPR -persondataforordningen. 

Finn informerer omkring hvad denne forordning betyder for HSDK, der er lavet udkast til retningslinjer, som bestyrelsen kan arbejde videre med. 

Ad. 17 Eventuelt

Synlige pladser i regionerne: Maria Jakobsen. Der skal reklameres mere for regionerne. Maria foreslår at booste mere i de regioner der køre på lavt blus. Der svares at det er forsøgt, men at man i forbindelse med oprettelse af ovenstående udvalg vil forsøge at gøre udvalgsarbejde også i regionerne mere synligt. 

Parasport: spørgsmål om man har tænkt at være medlem af Parasport. Det vil blive drøftet videre i bestyrelsen. 

Tilskud fra kommunen: Helene Kragh: får vi /søger vi tilskud ved kommunen. Lone svarer, at det får vi ikke, da vi reelt ikke har et tilhørt forhold til en kommune. 

Kan man være passiv medlem? Ja det kan man – det vil gjort mere synligt. Da det kunne give flere medlemmer. 

DTH medlemsarrangement. Foder og transport. Tilmeld ved Helene Kragh kan nå endnu. Afholdes på AMU syd i Kolding. 

Team Fredensberg inviterer til stævner: Vi har sidste år forsøgt med raceklasser, men i år er det D stævner. Der vil 1. og 2. juni være dressur og spring. Der vil d. 7 sep være dressur og den 8. sep. være orienteringsridt med pakour øvelser. 

Team HAFFA: Maria Jacobsen ønsker at der er OBS på at Team Haffer også er udvalg under HSDK, da de rider under HSDK. Der har før været udfordringer med at ikke alle medlemmer af team Haffer var medlemmer af HSDK. Der drøftes at der så skal være mere officielt og koordineret indsats mellem HSDK og Team Haffer.

Tak for i dag. Der blev taget afsked med Lene Rask og Finn Balla-Larsen der fik pæne ord og en blomst med på vejen.