Haflinger Sport Danmark – Sportsreglement

Gældende fra april 2017  


1. Formål og gyldighed

Formålet med reglementet er at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer og fremme haflingerens brug i sporten. I DRF sammenhæng klassificeres Haflinger-stævner som R-stævner.


2. Afstamningsmæssige krav til heste

Alle haflingere, som er registreret og godkendt i Hsdk’s sportsregister, er startberettiget.

For at kunne deltage i DM’s mesterskabsklasser for Haflinger, skal hesten opfylde HWZSVs krav (max 1,56 % fremmedblod). Ved udtagelse til internationale stævner for haflingere skal den pågældende haflinger have hestepas med fuld afstamning og opfylde stævnearrangørens krav til max fremmedblod. Stiller hesten op for Danmark, må den ikke samtidig stille op for andre lande.


3. Startberettigelse

Rytteren skal være medlem af HSDK for at kunne deltage i HSDK arrangementer. For deltagelse ved internationale mesterskaber, hvor Danmark repræsenteres, skal rytteren være dansk og have været medlem af HSDK i min.3 mdr.


4. Dommere

Kvalifikationer til EM skal dømmes af C-dommer eller højere.

• DM skal dømmes af to C-dommere eller højere.
• Ved andre mesterskabsklasser må stævnearrangøren selv vælge autoriserede dommere.


5. Stævnestarter

Hver hest må starte efter gældende reglementer i DRF.


6. Rytterpoint

Fra d. 1. januar 2012 indføres en rytterpokal i HSDK, hvor rytterne ved at starte og placere sig ved HSDK-stævner optjener point. Den rytter med flest point ved årets afslutning vinder HSDKs vandrepokal som årets rytter. Vandrepokalen overrækkes hvert år til Generalforsamlingen.

For at optjene point skal man starte til et godkendt HSDK-stævne på haflinger og være medlem af HSDK.

Ved start i en klasse: 10 p. 1. placering: 25 p. 2. placering: 20 p. 3. placering 15 p. 4-5-6-7-8 pl. 10 p.


7. Vedr. overskud ved stævner.

Et HSDK-stævne arrangeres af en stævnekomité, som har det økonomiske ansvar. Et evt. overskud bruges til andre sportsfremmende aktiviteter inden for HSDK-regionen.