MILITARY CUP

Militarypokalen point optælles i perioden som military sæsonen er aktiv. Det vil sige fra 1. marts til og med 31. oktober hvert år. Dog med en undtagelse første gang, hvor perioden vil løbe fra 1. august 2019 til og med 31. oktober 2020

Point givers på flg. måde: 

For hver start i cncp60/cnc60: 60 point 

For hver start i cncp70/cnc70: 70 point 

For hver start i cncp80/cnc80: 80 point 

For hver start i cncp90/cnc90: 90 point 

For hver start i cncp*/cnc100: 100 point 

Ovenstående point tildeling, da der i military ikke er OUT regler, så ovenstående giver en tilskyndelse/opfordring om ikke at blive i lavere klasse end ekvipagen er uddannet til. 

Militaryreglerne om opkvalificering skal selvfølgelig overholdes. 

Herud over gives point for placeringer: 

1. plads: 25 point 

2. plads: 20 point 

3. plads: 15 point 

4. – > 10 point 

Der gives kun point for gennemførsel af hele militarystævner, hvor alle 3 discipliner er med. 

Dvs. ikke point for ½-military og heller ikke for stævner som kun er terrændelen. 

Der gives ikke point for disciplin placeringer (nogle klubber vælger at give roset til den ekvipage der har redet bedst individuelt i de 3 discipliner, men det offentliggøres ikke på resultatlisten, så derfor tæller det ikke med i nogle af HSDK pokaler) 

For at kunne modtage HSDK military-pokalen, skal man være medlem af HSDK i hele point optællingsperioden og man har selv ansvaret for at indsende resultaterne til dorte@haflingersport.dk 

Resultaterne vil blive offentliggjort på HSDK hjemmeside. Hvis en rytter observerer fejl i point tildelingen, skrives der ligeledes til dorte@haflingersport.dk