EN MEGET STOR TAK SKAL LYDE TIL ALLE VORE SPONSORER TIL DETTE ÅRS DM :

HAFLINGER NYHEDER:

OBS!

Informationer vedrørende stemmeret ved generalforsamlingen i Haflingersport Danmark (HSDK) d. 5 marts 2017.

Bestyrelsen har den seneste tid arbejdet med klubbens vedtægter, for at tilpasse disse, således at de var tidssvarende og i overensstemmelse med Dansk Rideforbunds (DFR) og Dansk Idrætsforbunds (DIF) krav.

Vi er blevet bekendt med at klubbens egne vedtægter, ikke stemmer overens med kravene i DFR og DIF, vedrørende medlemmernes stemmeret og rettidig kontingentindbetaling

For at tilgodese klubbens medlemmer, har vi valgt at følge klubbens egne vedtægter til generalforsamlingen 2017. Ved selve generalforsamlingen, vil der blive stillet forslag til vedtægtsændringer således at klubben på sigt, opfylder kravene og fortsat kan være en klub under DRF og DIF.

Dette betyder at alle medlemmer der indbetaler kontingent inden generalforsamlingen er stemmeberettiget.

 

Vi glæder os til at se jer alle.

På vegne af bestyrelsen

HSDK

 ———————————————————————————————————————–

 

 

Invitation til generalforsamling

Nu er det snart tid til generalforsamling i Haflingersport Danmark (HSDK) og vi håber at mange af foreningens medlemmer har lyst til, at bakke op om foreningsarbejdet, ved at deltage stemmeberettiget ved mødet.

Generalforsamlingen afholdes i år på Sjælland d. 5/3-2017.

Da vi gerne vil sikre en siddeplads til alle samt arrangere lidt let frokost, vil vi opfodre jer alle til at tilmelde jer senest d. 20/2-2017, ved at sende en mail til info@haflingersport.dk. Stedet generalforsamlingen skal afholdes afhænger af antal tilmeldte, adressen vil blive lagt ud på hjemmesiden, samt sendt ud på mail efter sidste tilmelding.

Hvis man måtte have forslag til vedtægtsændringer, skal bestyrelsen have dem i hænde senest 8 dage før afholdelse. Ud fra sidste års erfaringer vil vi opfodre til, at eventuelle ændringsforslag er nøje gennemlæst og kun indeholder EN ændring pr. forslag, som er muligt at stemme om i plenum.

Til generalforsamlingen bliver HSDK´s point-pokal udleveret for stævneåret 2016, hvorfor vi opfodre alle ryttere, der har startet HSDK stævner i årets løb til at møde talstærkt op! (Læs yderligere om pointpokal på HSDK´s hjemmeside).

Det blev besluttet ved sidste års generalforsamling, at kontingentet i 2017 skulle stige til 220 kr. De medlemmer som ved en fejl har indbetalt sidste års kontingent, skal gøres opmærksomme på, at de ikke er stemmeberettiget før de sidste 20 kr. er indbetalt.

 

Vi glæder os til en hyggelig og informativ dag.

På gensyn d. 5 marts!

På vegne af bestyrelsen i HSDK

 

 

 

Kvalifikationskrav til DM dressur :

Fremover vil der være kvalifikationskrav til at starte DM senior dressur. Baggrunden herfor er et mål om at højne niveauet til DM, hvilket har været et ønske både fra bestyrelsen og en del medlemmer. Det giver vore ryttere incitament til at træne mere, starte flere stævner og være i endnu bedre form når de stiller til mesterskab. Det giver forhåbentlig også flere starter til HSDK stævner ude rundt i landet, da man jo her især vil kunne se konkurrenterne an, som man vil møde til DM, og vi opfordrer da også rytterne til at ride sine kvalifikations stævner til HSDK stævner.

Man skal have haft 2 starter inden for de seneste 12 mdr. (siden sidste DM), hvor man som minimum har redet LA2A eller LA2B til 64 % eller højere klasser til 60 %. Den ene kvalifikation kan være fra DM året forinden. Der kan ikke opnås to kvalifikationer ved samme stævne. Kvalifikationen gælder ekvipagen og skal være startet for HSDK. Det skal være en godkendt dommer under Dansk Ride forbund, og ved enten d, c, b, a eller r stævne.  Det er gældende for DM 2017 og 2018. Kopi af kritikker skal indsendes som vedhæftet fil til HSDK-infomail enten i løbet af året eller ved tilmelding til DM.


FORENINGSINFO:

2405, 2016
1004, 2016

Formandens beretning 2016

10/04/2016|0 kommentarer

OM HSDK:

Er HSDK under DRF?

Ja! HSDK er en rideklub under Dansk Rideforbund. Når HSDK afholder haflingerstævner, bliver de afholdt som R-stævner.

Hvilket stævner kan du ride?

Som medlem af HSDK kan du foruden alle HSDK’s egne stævner også deltage i alle landets distriktsstævner, samt klubstævner under distrikt 8 foruden andre udvalgte klubstævner. Vi får jævnligt indbydelser fra klubstævner på Fyn, Sjælland og Jylland, og disse bliver typisk slået op på vores facebook gruppe

Har du flere spørgsmål – besøg vores FAQ side her